Hozd ki magadból a zsenit!

Regisztrálj és indulj el!

A tudomány
legyen veled!

0 nap 0 óra 0 perc 0 m.perc

Részvételi feltételek

A MOL Nyrt. (Szervező) által a www.junior.freshhh.net oldalon szervezett játékban magyarországi, vagy országhatáron kívüli középiskolás, érettségivel még nem rendelkező (évfolyamtól függetlenül) regisztrált személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt.

A részvétel további feltétele, hogy a Játékos két másik Játékossal (csapattárssal) együtt regisztráljon és vegyen részt a Játékban. A csapattársaknak nem kell egy és ugyanazon iskola tanulóinak lenni, vegyes csapatok is alkothatók.

A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

Nem vehetnek részt a játékban a következő személyek:

  • a MOL Nyrt. azon alkalmazottai, akik a játék fejlesztésében részt vettek, illetve ezen személyek Ptk. 685./b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
  • Az InterSim Kft. alkalmazottai és a Játék fejlesztésében közreműködő személyek, illetve ezen személyek Ptk. 685./b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
  • a Játékból kizárt Játékos.

A Játék a Honlapon közzétett időszakban tart. Az online forduló lezárásakor a Szervező kiértékeli a Játékosok eredményeit, és a játékszabályok menüpont alatt leírt folyamat szerint határozza meg a döntőbe jutott csapatokat.
Egy iskolából csak egy csapat kerül az élő döntőbe.

Az élő döntőn a csapat mindhárom tagjának jelen kell lennie, ez alól csak kivételesen indokolt esetben lehet kivételt tenni, amennyiben ezt a csapat előre jelzi a Szervezőknek.

A Játékosok a döntőben több feladattípusban mérik össze tudásukat, és eredménytől függően tárgyjutalomban részesülnek. A tárgyjutalomra jogosultsághoz az értékeléskor a Játékosnak és csapattársainak az alábbiaknak kell minimálisan megfelelnie:

  • regisztrált felhasználója a Játéknak
  • saját nevében regisztrált a Játékra,
  • másik csapat tagjaként nem regisztrált a Játékra,
  • a csapat a Játékban szereplő összes feladatsorban közölt minden feladatra adott megoldást,
  • elérte a tárgyjutalom megszerzéséhez szükséges helyezést,
  • a Szervező a tárgyjutalom átadásáig nem zárta ki a Játékból.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándékok egyszeri postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik. A nyeremények esetleges garanciális jogainak érvényesítését a Szervezők végzik.

A nyereményt a nyertesek az élő döntő helyszínén személyesen vehetik át, vagy a Szervező postázza a nyerteseknek 60 napon belül. A Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására a határidőn belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és ezért a jutalom 60 napon belüli időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető, a nyereményre való jogosultság megszűnik. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

A Játékosok által megadott postázási címek és telefonszámok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postázás ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Továbbá a Szervezőt nem terheli felelősség a kiszállítást végző cég hibájából meghiúsult átvételért.

A játékban részt vevők feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy személyes adataik (telefonszám, név, évfolyam, e-mail cím, iskola neve és címe, szaktanár/osztályfőnök neve, kedvenc tárgyak) a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező - esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját információs tevékenysége céljából, elsősorban tájékoztatás és egyéb felhívás küldése érdekében felhasználhassa. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti a Szervező telephelyének címén: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., vagy e-mailben a junior@freshhh.net címen. Az adatok kezelését és feldolgozását az InterSim Kft. végzi.

Amennyiben a részvétellel vagy a játék tartalmával kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel vagy észrevétel van, akkor a Szervező részéről Galambos Sándor (sgalambos@mol.hu) készséggel áll rendelkezésre.

MOL Nyrt.
Szervező és főtámogató

InterSim Kft.
Működtető